Október 2016

Skupina A1 Katarina
Balazova
Jana
Krajčovičová
Lenka
Bozová
Zuzana
Ďurčeková
1. Katarina Balazova /  X 2:0 2:0 2:0
2. Jana Krajčovičová /  0:2 X 2:1 2:0
3. Lenka Bozová /  0:2 1:2 X 2:0
4. Zuzana Ďurčeková /  0:2 0:2 0:2 X
Skupina B1 Oľga
Lehocká
Maria
Bozova
Lucia
Stachová
Jarmila
Brezinska
1. Oľga Lehocká /  X 2:S 2:S 2:1
2. Maria Bozova /  S:2 X S:S 2:S
3. Lucia Stachová /  S:2 S:S X 2:S
4. Jarmila Brezinska /  1:2 S:2 S:2 X
Skupina B2 Zuzana
Rafajová
Kristína
Bašteková
Ľubomíra
Lacková
Silvia
Frnova
1. Zuzana Rafajová /  X 2:0 S:S S:S
2. Kristína Bašteková /  0:2 X S:S S:S
3. Ľubomíra Lacková /  S:S S:S X S:S
4. Silvia Frnova /  S:S S:S S:S X
Skupina C1 Simona
Gáliková
Jana
Ravaszová
sona
fajtova
Adela
Porubcanova
1. Simona Gáliková /  X 2:1 2:0 2:S
2. Jana Ravaszová /  1:2 X S:S S:S
3. sona fajtova /  0:2 S:S X S:S
4. Adela Porubcanova /  S:2 S:S S:S X