Január 2018

Skupina A1 Zuzana
Ďurčeková
Simona
Gáliková
Jana
Krajčovičová
Jana
Pešková
1. Zuzana Ďurčeková /  X 0:2 2:1 2:0
2. Simona Gáliková /  2:0 X S:S 2:0
3. Jana Krajčovičová /  1:2 S:S X 2:0
4. Jana Pešková /  0:2 0:2 0:2 X
Skupina B1 sona
fajtova
Ľubomíra
Lacková
Zuzana
Repiska
1. sona fajtova /  X S:S 2:S
2. Ľubomíra Lacková /  S:S X S:S
3. Zuzana Repiska /  S:2 S:S X