Apríl

Skupina A1 Oľga
Lehocká
Zuzana
Repiska
Zuzana
Rafajová
Lucia
Stachová
1. Oľga Lehocká /  X 2:0 2:S 2:S
2. Zuzana Repiska /  0:2 X 2:S 2:S
3. Zuzana Rafajová /  S:2 S:2 X S:S
4. Lucia Stachová /  S:2 S:2 S:S X
Skupina B1 Zuzana
Ďurčeková
Simona
Gáliková
Ľubomíra
Lacková
1. Zuzana Ďurčeková /  X 1:2 2:0
2. Simona Gáliková /  2:1 X S:S
3. Ľubomíra Lacková /  0:2 S:S X
Skupina B2 Jana
Krajčovičová
sona
fajtova
Margit
Kerov
1. Jana Krajčovičová /  X 2:0 S:S
2. sona fajtova /  0:2 X S:S
3. Margit Kerov /  S:S S:S X