História bedmintonu

Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú z 7. storočia, keď Číňania hrali hru zvanú Di-Dschian-Dsi. Na podobnom princípe odbíjania operenej loptičky sa v Japonsku hrala hra Cibane a v Kórei sa bedmintonový predchodca nazýval Tiye-Kitcha-Ki. Mimo ázijský kontinent sa bedmintonu podobné hry hrali medzi Indiánmi Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a dokonca aj v stredovekej Európe, kde však časom táto hra upadla do zabudnutia.

Dejiny moderného bedmintonu sa začali písať hrou poona, nazvanou podľa indického mesta Puna, kde ju v polovici 19. storočia vytvorili britskí vojaci. Tí hru priviezli do Anglicka, kde o desať rokov neskôr, v roku 1850 získala svoje súčasné meno.  Isaac Spratt s voj pamflet, v ktorom popisoval hru hranú v Badminton House vojvodom z Beufortu, nazval „Badminton Battledore - a new game“.

Významným mužom v histórií bedmintonu je plukovník Dolby. Bol taktiež vášnivým hráčom bedmintonu ako vojvoda z Beaufortu. V roku 1893 sa postaral o založenie prvej bedmintonovej asociácie na svete. Založil ju s predstaviteľmi ostatných klubov v Anglicku. Dohodli sa na pevne stanovených pravidlách (predtým mal každý klub vlastné) a na rozmeroch ihriska. Vďaka tomuto kroku sa mohol bedminton rozvíjať a prejsť až k dnešnej podobe bedmintonu.

V roku 1934 bola založená BWF (Badminton World Federation, Svetová bedmintonová federácia), predtým zvanej IBF.

Od roku 1992 sa bedminton stal olympijským športom. V roku 2008 sa hráčka Eva Sládeková historicky prvýkrát zo Slovenska prebojovala na olympiádu v Pekingu

 

Na Slovensku sa hrávajú turnaje, ako aj liga. Slovenský zväz bedmintonu (SZBE) zastrešuje organizáciu turnajov, kluby a hráčov na Slovensku, vydáva rebríčky a koordinuje organizáciu turnajov. Rozšírený je aj amatérsky bedminton. V posledných rokoch pribudlo v slovenských mestách niekoľko športovísk, kde je možné zahrať si bedminton v reálnych podmienkach. Naďalej však u ľudí pretrváva predstava o tzv. plážovom bedmintone, kde dvojica hráčov nakúpi bedmintonovú výbavu a ide si spolu zahrať na pláž.

Prehľad počtu hráčov a klubov na Slovensku
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hráčov 2262 2555 3101 3292 3773 4101 4323 4580 4854 5170
Aktívnych hráčov 922 856 1150 1004 1285 1212 1159 1228 1281 1364
Klubov 133 139 155 219 224         253

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Bedminton