február 2018

1. Zuzana Ďurčeková /  X 2:1 2:S 2:S
2. Simona Gáliková /  1:2 X 2:S 2:S
3. Jana Krajčovičová /  S:2 S:2 X 2:S
4. sona fajtova /  S:2 S:2 S:2 X
Skupina B1 Jana
Pešková
Zuzana
Repiska
Ľubomíra
Lacková
Jana
Gromova
1. Jana Pešková /  X 2:0 2:0 2:0
2. Zuzana Repiska /  0:2 X 2:0 2:0
3. Ľubomíra Lacková /  0:2 0:2 X 2:S
4. Jana Gromova /  0:2 0:2 S:2 X