Mikulášsky turnaj 2016

Vrcholom bedmintonového roka 2016 bol pre nás spoločný turnaj v rámci PBL.

Vo vysokom nasadení sa stretlo 8 detí a 28 dosleplých. 

 

Fotky z turnaja si môžeš pozrieť tu: https://sway.com/I12ykYtTGHSzIczI

 

Výsledky:

Celkové poradie - deti /9.-12.r./:                     

1.m. Lívia VENENIOVÁ /detský šampión/

2.m. Emmka HELCMANOVSKÁ

3.m. Vladko BOCHNIČKA

4.m. Julka HANZÉLY

5.m. Dominika HOLÁSKOVÁ

6.m. Eliáš GSCHWENG

7.m. Andrej BOZO

8.m. Simonka BOCHNIČKOVÁ

 

Poradie dievčat:

1.m. Lívia VENENIOVÁ

2.m. Emmka HELCMANOVSKÁ

3.m. Julka HANZÉLY

 

Poradie chlapcov:

1.m. Vladko BOCHNIČKA

2.m. Eliáš GSCHWENG
3.m. Andrej BOZO

 

Celkové poradie - dospelí:

1.m.  Juraj TOKOŠ /šampión/

2.m.  Marek ZAHUSTEL
3.m.  Daniel GSCHWENG

4.m.  Ivan POČINEK

5.m.  Michal BABNIČ

6.m.  Rastislav DEMOVIČ

7.m.  Patrik MINÁRIK

8.m.  Martin VENENI

9.m.  Marianna KOJŠOVÁ

10.m. Katarína BALÁŽOVÁ

11.m. Ján MIŠÍK

12.m. Patrik ŠPLHÁČEK

13.m. Ladislav TÁBORSKÝ

14.m. Peter UCHNÁR

15.m. Vladimír BOCHNIČKA

16.m. Tomáš SCHABJUK

17.m. Vladimír CVIK

18.m. Vratko TÓTH

19.m. Igor BOZO

20.m. Peter VRÁBEL

21.m. Július BELAN

22.m. Miroslav BEDNÁRIK

23.m. Peter ŠMAHOVSKÝ

24.m. Zuzana ĎURČEKOVÁ

25.m. Lenka BOZOVÁ

26.m. Simona GÁLIKOVÁ

27.m. Zuzana RAFAJOVÁ

28.m. Jana KRAJČOVIČOVÁ

 

Poradie ženy:

1.m. Marianna KOJŠOVÁ

2.m. Katarína BALÁŽOVÁ

3.m. Zuzana ĎURČEKOVÁ