Poďakovanie

Touto formou by sme sa chceli poďakovať najmä TV Pezinok, redakcii Pezinčan, redakcii Pezinsko, SPORT Palace Pezinok, ako aj administrátorovi súťaže za pomoc, ústretovosť a propagáciu našej Pezinskej bedmintonovej ligy, ako aj LB DESIGN s.r.o.